Bubenická formace Gamar vznikla v roce 2004 ve škole orientálních tanců Intessar (www.intessar.cz) v Českých Budějovicích jako doprovodná rytmická skupina při vystoupeních orientálních tanečnic. Hlavním impulzem pro vznik Gamaru byla návštěva a vystoupení jednoho z nejlepších světových hráčů na darbuku Ibrahima Abu – Hassana (www.abu-hassan.de) z Jordánska v Českých Budějovicích s tanečnicemi Intessar v roce 2003. Od té doby Gamar  intenzivně spolupracuje s Ibrahimem Abu – Hassanem jak v oblasti výuky hry na darbuku, tak při vystoupeních.

 

 

Nástroje

Základním nástrojem Gamaru je darbuka – arabský buben. Při vystoupeních používá Gamar pro bohatší a pestrý zvuk ještě další orientální rytmické nástroje: africké djembe (basový buben), dohlu (doprovodná darbuka s hlubším tónem), orientální tamburinu (riqq), prstové činelky, duff a bendir (rámové bubny).

 

Členové

Miroslav Čipera – zakladatel a vedoucí – darbuka, djembe, riqq, činelky, duff, bendir

Dita Krupicová – darbuka, činelky, djembe

Jan Čipera – dohla, djembe

 

Vystoupení

Gamar vystupuje na různých společenských akcích, firemních večírcích, vernisážích, oslavách, orientálních šou, klubových vstoupeních apod.

Repertoárem Gamaru je orientální hudba. Gamar vystupuje většinou společně s orientálními tanečnicemi školy Intessar jako rytmický doprovod, a nebo jako samostatná bubenická formace.